PRIVACYBELEID

Uw persoonsgegevens worden door SPEELGROEP VAN EYCK verwerkt en uitsluitend gebruikt 
door onze toneelvereniging om u uit te nodigen of op de hoogte te brengen van onze volgende toneelproductie. 
Hiervoor beschikken wij over uw naam en e-mailadres. 
Deze gegevens worden bewaard voor de ganse duurtijd van het bestaan van SPEELGROEP VAN EYCK. 
Indien u niet wilt dat wij uw gegevens verwerken met het oog hierop, 
volstaat het ons dat mee te delen op speelgroepvaneyck@gmail.com.
Via dat e-mailadres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen.
Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken,
kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel) .