1962 DE SCHAT VAN PATER FELIX

Inhoud

Eigenlijk hebt ge dit sprookje te danken aan mij grootmoeder zaliger…
Niet dat zij het mij heeft verteld, daarin was zij niet zo gedreven, zij kon beter zingen. Maar juist dit zingen heeft mij op gedachten gebracht dit sprookje te schrijven.
Dit is zo gegaan: ik was nog een eerste-kommunikantje toen mijn grootmoeder inwoonde. Zij kom mij echt liefdevol op haar schoot nemen en dan zij ze: ‘Kom, we gaan nog eens met de heksen door de lucht rijden’. En met haar gebroken stem zong ze, terwijl ze mij liet dansen op haar knieën: “Laat ons dansen poot aan poot, Paterke Felix is toch dood”.
Dan rustte ze even, bekeek mij monkelend, en als ze terug op adem was gekomen herbegon ze…
Als ik dan tenslotte vroeg: “Grootmoe, wat betekend dit lieke?”, dan schudde ze het hoofd en zei: “Ach, dat is allemaal zo lang geleden…. Ik ben er bijna alles van vergeten… Alleen het refreintje ken ik nog, meer niet”. En ja, nu is dat alles ook weer lang geleden, maar nooit heb ik die geheimzinnige zinnetjes vergeten.
In oude boeken en folianten heb ik naar de oorsprong ervan gezocht, ik ben erop gaan dubben en fantaseren  en hier is dan het hele verhaal….
Is dit sprookje nu het mijne?  Ik weet het zelf niet, maar als grootmoeder het met haar versleten geheugen niet had vergeten, zou ze precies hetzelfde hebben verteld.
Dank daarom grootmoeder maar en niet mij.

regisseur

Mimien Hendrix

Cast

René Brouns, Guido De Wit, Jos Dreessen, Johny De Wit, Ludo Smits, Jos Van Wijck, Eliane Kraewinkels, Marleen Theunissen, Christiane Brouns, Magda Slangen, Marleen Bleukx, Jeannine Frayens, Ludo Evers, Mieke Dekkers, Roger Van Aelbroek, Henri Theuwissen, Dom. Frantzen, Mathie Raedschelders, Mady Evens, Marleen Creemers, Dany Van de Bergh, Marie-Louise Martens, Yvonne Pastoors, Gerda Dreessen, Marleen Gonnissen, Anita Bogaerts, Carla Paumen, Eliane Aendekerk.

Programma­blaadje

1952 DE SCHAT VAN PATER FELIX

Andere

Artikel 1

Artikel 2

Flyer

Geen foto’s beschikbaar.