WEEK VAN DE DEMENTIE

Inhoud

EEN LAGERE SCHOOLKLASJE UIT DE JAREN VIJFTIG
In het kader van de week van de dementie werd speelgroep Van Eyck gevraagd om een kort toneelstukje op te voeren voor de demente bejaarden in het woonzorgcentrum ‘De Maaspoorte’ te Maaseik.

Met plezier wilde wij op dit verzoek ingaan en in overleg met Anja Janssen, de  ergotherapeute, is er op dinsdag 19 september een korte sketch opgevoerd met een zevental acteurs onder regie van Brecht Gysen.
Het gaat hier om een testcase want noch de professionelen van het woonzorgcentrum, noch wij zelf hebben enige ervaring met het opvoeren van toneelstukjes voor een publiek van demente personen. Daarom besloten wij om een korte, grappige improvisatie te brengen met als thema ‘een lagere schoolklasje uit de jaren vijftig’.
Wij legden vooral de nadruk op beweging, korte eenvoudige zinnen en vooral: herkenbaarheid.

Zoals weleer begon de schooldag op de speelplaats: zakdoek leggen, knikkeren en reidans.
Toen zuster Aldegonda de bel klingelde gingen we allen als de bliksem in een rij staan om daarna samen naar het klasje te gaan.
Na een vroom ‘wees-ge-groetje’ oefenden we de ‘tafel van twee’ en het lezen van nieuwe woordjes en volgde er ook een zangles.
Fouten werd bestraft met het opzetten van de ezelsoren.

Aan de reacties van de bejaarden was te merken dat dit toneelstukje verre herinneringen opriep en heel herkenbaar was.
Misschien de eerste aanzet tot een jaarlijkse traditie.

regisseur

Nadette Beelen

Cast

Josée Roex, Nadette Beelen, Pauli Van Den Bergh, Jef Schruers, Jacques Cuppens, Ghislain Van Vlierden, Mia Bloemen en enkele medewerkers van het woonzorgcentrum.

Artikels

Artikel 1

Klik op de foto om de fotoalbum te openen.